n practice, contracts should be reviewed first before they get signed. Doing otherwise puts the country and our citizens in great jeopardy. 

Sa ginagawa ng ating gobyerno, talagang tayo ay mapapahamak. Padalos-dalos at hindi masinsinang pinag-aaralan ang mga kontratang nilalagdaan. Hindi napag-aaralang mabuti ang mga provisions na maaaring ikadehado ng mga Pilipino gaya ng mga Chinese loan agreements na pinapasok ng ating gobyerno.