1 May 2019

Ngayong Labor Day, nararapat lamang na kilalanin natin ang papel ng mga mangagawa sa ating bayan. Sumasaludo ako sa mga manggagawang Pilipino – sa kanilang kasipagang hindi matatawaran. Hindi lamang nila binubuhay ang kanilang pamilya, kung hindi pati ang ating bayan.
Filipino workers do not deserve to be neglected, let alone be called lazy by their own government. Patunay sa pagiging masigasig ng Pilipino ang kanilang pagbabanat ng buto para sa kanilang mga mahal sa buhay. Saan mang sulok ng mundo, namamayagpag din ang kasipagan at dedikasyon ng mga manggagawang Pilipino. Hindi po totoong tamad ang mga Pilipino. 
Moreover, Filipino workers deserve to be prioritized and cared for by their own government. Habang ang ating teritoryo, likas na yaman, pagkain at trabaho ay inaagaw ng China, nagiging second-class citizens ang turing sa mga manggagawang Pilipino sa atin bayan. Ang mga oportunidad na para sana sa atin ay ibinibigay sa mga Tsino. Ang ating mga mangingisda sa West Philippine Sea ay pinagbabawalang mangisda at hindi man lang maipaglaban ng ating gobyerno. Nakalulungkot na nangyayari ito habang libo-libong kababayan natin ang umaalis ng bansa at nawawalay sa kani-kanilang mga pamilya.


Ultimately, we must demand just labor policies from our government. Dapat ay unahin nito ang kapakanan ng manggagawang Pilipino at hindi ng mga dayuhan. We must demand our government to protect the rights of our workers, especially those who are affected by China’s incursions. 
—————————————————

Sa aking paniniwalang masigasig at karapat-dapat suportahan ng gobyerno ang mga manggagawang Pilipino, naghain ako ng mga bills sa Kongreso na naglalayong:


• Masigurado na may makukuhang sahod ang mga contractual at casual na empleyado ng pamahalaan tuwing special public holidays (House Bill No. 5417)

• Magtayo ng Trabaho Center sa mga pampublikong hayskul at mga SUCs na sisiguradong may trabahong naghihintay para sa mga graduates ng senior high o kolehiyo (House Bill No. 4842)

• Gawing libre ang issuance ng mga government documents nagmumula sa mga ahensya ng gobyerno para sa mga unang beses maghahanap ng trabaho (House Bill No. 8409)

• Gamitin para sa agrikultura ang mga lupaing hindi nagagamit upang makalikha ng higit pang trabaho sa mga rural areas ng bansa (House Bill No. 8036)

• Makapagbigay sa mga nagsipagtapos sa TESDA at iba pang akreditadong mga institutsyon ng abot-kayang pautang upang tustusan ang kanilang gastusin upang makapagtrabaho sa ibang bansa (House Bill No. 8390)

• Bumuo ng OFW Pension Fund na pamamahalaan ng Overseas Filipino Workers Pension Fund Board upang magkaroon ng sariling pension ang mga retiradong OFWs at kanilang mga dumedepende sa kanila (House Bill No. 5470)

• Magpadala ng karagdagang Social Welfare Attaches upang mabilisang mabigyan ng tulong ang ating mga OFWs na may problema o naabuso sa ibang bansa (House Bill No. 8414)