11 May 2019

Dalawang tulog na lang, election day na. Sa araw ng halalan, at kahit bukas, araw ng linggo, bawal na ang mangampanya, kaya bawal na ang pagsuot ng ating mga t-shirts, ballers, caps, at kung anu-ano pang election paraphernalia.

Para sa lahat ng ating mga supporters, tatlong paalala para sa Lunes:

1. Bumoto nang maaga. 6 a.m. to 6 p.m. bukas ang mga presinto.

·      Dalhin ang hinandang kodigo. (Bawal ang pagkuha ng picture o video ng balota at pagboto kaya bawal ang paggamit ng cellphone sa loob ng polling center.)

·      I-check kung may anumang marka, punit, o sira na ang balotang ibinigay sa iyo. (Ipaalam sa titser na miyembro ng Election Board kung meron.)

·      I-shade nang buo ang oval sa tabi ng mga pangalan ng ating mga kandidato.

2. Pagkatapos bumoto, i-check kung tama ang nakadisplay/resibo.

·      Kung mali ito, ipaalam sa titser na miyembro ng Election Board.

·      Mag-file ng protesta.

·      Kunan ng larawan ang protesta.

3. Bantayan ang pagsasagawa ng halalan sa inyong lugar. O bumalik para sa pag-canvass ng mga boto sa precinct level.

·      Bawal kunan ng litrato o video ang mga balota o ang mga botanteng bumoboto.

·      I-report ang mga insidente ng karahasan, pamimili ng boto, pananakot, atbp. sa FB private messenger ng Otso Diretso, https://www.facebook.com/OtsoDiretso/

·      Magdala ng inuming tubig at karagdagang damit.

Patnubayan nawa ang ating bayan sa laban para sa katotohanan, kabutihan, at kagalingan ng ating pinakamamahal na Pilipinas.

***

Election day is only two days away. On Monday, and even tomorrow, Sunday, campaigning is not allowed anymore, so wearing of t-shirts, ballers, caps, or any election paraphernalia is prohibited.

For all of our supporters, just three reminders for Monday:

1. Vote early. Precincts are open from 6 a.m. to 6 p.m.

·      Bring your prepared “kodigo” of your chosen candidates. (Taking pictures or videos of the ballot and the act of voting is not allowed which is why the use of cellphones is prohibited inside the polling center.)

·      Check if your ballot has any mark, torn portion, or damage. (If there are, notify the teacher who is a member of the Election Board.)

·      Completely shade the oval beside the name of our candidates.

2. After voting, check if the display or receipt from the machine is correct.

·      If incorrect, notify an Election Board member.

·      File a protest. 

·      Take a picture of the protest.

3. Monitor the conduct of elections in your area. Or return for the canvassing of votes at the precinct level after voting hours.

·      Taking pictures or videos of the ballots and voters as they vote is not allowed.

·      Report incidents of violence, vote-buying, intimidation, etc. at the FB private messenger of Otso Diretso, https://www.facebook.com/OtsoDiretso/

·      Bring water and extra clothing.

May our country be guided in the fight for truth, integrity, and healing of our beloved Philippines.

###